Make your own free website on Tripod.com

 

รูปจากวันที่ 24 พ.ค. รับน้องวิศวะซุ้ม 14 ไอยูพี _ หาที่ลงรูปไม่ได้อะ เอานี่ไปก่อนละกัน จะแบ่งเป็นหลายๆหน้านะ อาจโหลดช้าแต่ภาพคมชัดจ้า _ ทราย Layout เสร่อไปนิด แต่รีบทำอะนะ

หน้าละ6 รูปเน้อ ถ้ามันไม่ขึ้นก้ right click ---> show pictureนะ     การันตีความคมชัด ฮึ่มๆ

index 2 3 4 5 6 7 8 9 10